Martiny Bžochové

Přihláška do rekvalifikačního kurzu

 

  Zvolený kurz: Holičské a kadeřnické práce

  Kurzy akreditované pod č. j.: MSMT-25918/2023-2

  Závěrečná zkouška je prováděna autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

  Jméno:

  Příjmení:

  Datum narození:

  Státní občanství:

  Adresa trvalého pobytu:

  Telefon:

  E-mail:

  Nejvyšší dosažené vzdělání:

  Vaše zpráva:

  Tímto potvrzuji, že jsem zdravotně způsobilý/a k nastoupení do kurzu

  Ke stažení: Smlouva o rekvalifikačním kurzu