Martiny Bžochové

Přihláška do rekvalifikačního kurzu

 

Zvolený kurz: Holičské a kadeřnické práce

Kurzy akreditované pod č. j.: MSMT-28699/2016-1/680 a MSMT-28700/2016-1/681

Závěrečná zkouška je prováděna autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Typ kurzu

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Státní občanství:

Adresa trvalého pobytu:

Telefon:

E-mail:

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Vaše zpráva:

Tímto potvrzuji, že jsem zdravotně způsobilý/a k nastoupení do kurzu

Ke stažení: Smlouva o rekvalifikačním kurzu