Martiny Bžochové

Ivana Lokajová

Ivana Lokajová je česká divadelní herečka

 

O šikovné paní Bžochové a o tom, jak Ivanka ke štěstí přišla,

Za dávných a dávných časů seděla rozcuchaná Ivanka na břehu moře a stýskala si vlnám. ,,Proč jsem pořád rozcuchaná a neupravená, proč?“

Ale moře mlčelo, protože nevědělo nebo možná vědělo, ale nechtělo Ivanku, kterou mělo jinak docela rádo ranit.

Jednoho dne Ivanka zase plakala na břehu moře a najednou skrz závoj slzí, zahlédla krásnou dívku se zářivými upravenými vlasy.

,,Jak to děláš, že jsi taková učesaně krásná?“ Zeptala se Ivanka dívky.  ,, Chodím v Praze do 3D kadeřnictví k Martině Bžochový. “ Odvětila

upravená krasavice.  A tak Ivanka odjela do Prahy, šla do Spálené ulice do 3D kadeřnictví, nechala se ostříhat, učesat a od té doby je krásná

a upravená. Nevěříte, přijďte se podívat do Divadla v Dlouhé. Budete-li dvě hodiny úplně potichu pozorně sledovat jeviště, možná zahlédnete,

jak se svými zářivými upravenými vlasy opatrně přebíhá z portálu do portálu.