Martiny Bžochové

Přihláška do rekvalifikačního kurzu

Zvolený kurz: Holičské a kadeřnické práce

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Státní občanství:

Adresa trvalého pobytu:

Telefon:

E-mail:

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Vaše zpráva:

Tímto potvrzuji, že jsem zdravotně způsobilý/a k nastoupení do kurzu

Ke stažení: Smlouva o rekvalifikačním kurzu